• 18 lutego 2018

Kapitał na przyszłość

Ubezpieczenie oszczędnościowe Oszczędności bez Obaw

Ubezpieczenie oszczędnościowe Oszczędności bez Obaw to:

 1. Ubezpieczenie na życie
 2. Długoterminowy plan oszczędzania na wybrany cel w przyszłości.

Ubezpieczenie oszczędnościowe Oszczędności bez Obaw pozwoli Ci zgromadzić kapitał, by w określonym przez Ciebie czasie z niego skorzystać. Dzięki systematycznym wpłatom na ubezpieczenie oszczędnościowe możesz zgromadzić kwotę, która pozwoli Ci zrealizować założone plany i marzenia.

 • Gwarancja wypłaty –  Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką uzyskasz na koniec ubezpieczenia oszczędnościowego.
 • Premie roczne i premia końcowa – Możesz zyskać jeszcze więcej. Masz możliwość otrzymania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wysokość Twoich oszczędności.
 • Zabezpieczenie bliskich – W ramach umowy masz zapewnione ubezpieczenie na życie, dzięki temu możesz mieć pewność, że w razie Twojej śmierci Twoi bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie.
 • Elastyczne rozwiązanie – Sam decydujesz, jak długo oszczędzać. Zależy to tylko od Ciebie, Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia, następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia. Oszczędzać możesz już w wieku 16 lat.
 • Gwarancja zwrotu wpłaconych składek – Masz możliwość wyboru opcji pozwalającej otrzymać sumę wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej na koniec umowy. Dzięki temu zyskasz pewność, że nawet jeśli gwarantowana suma ubezpieczenia z premiami będzie niższa niż zakładaliśmy, otrzymasz cały kapitał wpłacony na ubezpieczenie.
 • Rozsądna wysokość wpłat – Wpłacając minimum 165 zł miesięcznie, nie obciążasz istotnie budżetu domowego, a jednocześnie możesz wraz z upływem czasu zgromadzić znaczną sumę pieniędzy.
 • Brak podatku od dochodów kapitałowych –  Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego Oszczędności bez Obaw
 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe Oszczędności bez Obaw?
  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16. rok życia i nie ukończyły 66. roku życia.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 165 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności na koniec okresu ubezpieczenia: 
  wyższa z dwóch kwot:

  • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami,
  • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).
 • ​Zakres ochrony w umowie głównej:
  W przypadku Twojej śmierci Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot:

  • ​gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami rocznymi,
  • sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
  • kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy.
 • ​​Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:

  • ​konserwatywny,
  • zrównoważony,
 • ​Możliwości zmian w umowie:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – w trakcie trwania umowy głównej,
  • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć,
  • zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki, po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego Oszczędności bez Obaw, możesz zawrzeć umowy dodatkowe. Dzięki temu rozszerzysz zakres ochrony i uzyskasz dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku ciężkiej choroby lub innych nieszczęśliwych zdarzeń.

 • Umowy dla Ciebie: 
  Dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń:

  • ​śmierci,
  • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
  • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  • poważnego uszczerbku (29 uszczerbków),
  • poważnego zachorowania (54 choroby),
  • pobytu w szpitalu lub operacji.
 • Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia:
  • ​przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania,
  • przejęcie opłacania składek w razie poważnego uszczerbku,
  • przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy.

​Zawierając umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek zyskujesz pewność, że w razie poważnej choroby, poważnego uszczerbku lub gdy nie będziesz zdolny do wykonywania pracy, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie i na koniec trwania umowy wypłaci Ci pełną kwotę gwarantowaną w umowie.

Jesteś zdecydowany na ubezpieczenie lub masz pytania,
to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem:

+48 605 055 079
konsultant@agencjakawka.pl