• 18 lutego 2018

Ochrona życia

Ubezpieczenie Komfort Życia:
Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA  to ubezpieczenie na życie, które jest doskonałym rozwiązaniem, w sytuacji gdy np. posiadasz kredyt hipoteczny lub inne zobowiązania finansowe. Dzięki ubezpieczeniu możesz mieć pewność, że gdyby Ciebie zabrakło, Twoi bliscy otrzymają wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte kredyty lub pożyczki oraz utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

Korzyści:

 • Stabilność finansowa bliskich – ubezpieczenie na życie daje Ci pewność, że w razie Twojej śmierci w trakcie trwania umowy, Twoi bliscy otrzymają gwarantowaną wypłatę świadczenia, które pozwoli im spłacić zaciągnięte zobowiązania finansowe oraz utrzymać obecny standard życia.
 • Bezpieczeństwo na długie lata – ubezpieczenie możesz zawrzeć na minimum 5 lat, z ochroną ubezpieczeniową trwającą maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia. Dzięki temu możesz zapewnić bliskim wsparcie finansowe przez cały okres spłacania kredytu.
 • Szeroki zakres ochrony – masz możliwość skorzystania z 11 różnych umów dodatkowych pozwalających rozszerzyć zakres ochrony dla Ciebie oraz Twojego dziecka na wypadek różnych nieszczęśliwych zdarzeń, np. poważnego zachorowania.
 • Elastyczne rozwiązanie – poziom ochrony oraz wysokość sum ubezpieczenia w umowach dodatkowych możesz dopasować indywidualnie do Twoich potrzeb – mogą być wyższe niż suma ubezpieczenia określona w umowie głównej – to duża zaleta produktu.
 • Rozsądna wysokość wpłat – ubezpieczenie jest dostępne już od 40 zł miesięcznie. Już za niewielką kwotę możesz zapewnić sobie i swoim bliskim zabezpieczenie finansowe w razie niespodziewanych zdarzeń. Poziom ochrony możesz dopasować do swoich możliwości i potrzeb nawet w trakcie trwania umowy.
 • Podwyższenie ochrony – gdy urodzi Ci się dziecko, zawrzesz związek małżeński, kupisz mieszkanie lub dom, masz możliwość podwyższenia ochrony czyli wysokości sumy ubezpieczenia bez konieczności ponownej oceny ryzyka.
Cechy Ubezpieczenia Komfort Życia
 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie: KOMFORT ŻYCIA? 
  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 18. rok życia i nie ukończyły 71. roku życia.
 • Czas trwania umowy:
  minimalnie 5 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 75. roku życia.
 • Wysokość wpłat: 
  już od 40 zł miesięcznie.
 • Zakres ochrony w umowie głównej:
  w przypadku Twojej śmierci w trakcie trwania umowy, Prudential wypłaci Twoim bliskim gwarantowaną sumę określoną przy zawieraniu umowy ubezpieczenia.
 • Twoja ochrona w ramach umów dodatkowych:
  Dodatkowe wsparcie finansowe w przypadku różnych zdarzeń:

  • ​śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
  • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
  • poważnego zachorowania (54 choroby),
  • pobytu w szpitalu lub operacji,
  • poważnego uszczerbku.
 • ​Wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia:
  • ​przejęcie opłacania składek w razie poważnego zachorowania,
  • przejęcie opłacania składek w razie poważnego uszczerbku,
  • przejęcie opłacania składek w razie niezdolności do pracy.
 • ​Ochrona dziecka w umowach dodatkowych:
  • ​na wypadek pobytu dziecka w szpitalu lub operacji,
  • na wypadek niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji,
  • na wypadek poważnego zachorowania dziecka (11 chorób).
 • ​Możliwości zmian w umowie:
  • ​zmiana zakresu ochrony poprzez dokupienie umów dodatkowych lub rezygnację z nich – możliwa w dowolnym momencie,
  • wysokość składki i sumy ubezpieczenia – w każdej chwili możesz ją podwyższyć, od pierwszej rocznicy umowy możesz ją obniżyć,
  • zmiana częstotliwości wpłat – możliwa do wyboru: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna.

Ubezpieczenie KOMFORT ŻYCIA daje Ci możliwość ubezpieczenia również Twojego dziecka. Dzięki umowom dodatkowym w ramach jednej polisy zarówno Ty jak, i Twoje dziecko będziecie mieć zapewnioną pełną ochronę na wypadek trudnych sytuacji życiowych.

Umowy dodatkowe dla Ciebie

 • do wyboru masz 8 umów dodatkowych gwarantujących finansowe zabezpieczenie dla Ciebie i Twoich bliskich w razie: śmierci w nieszczęśliwym wypadku, pobytu w szpitalu lub operacji, niezdolności do pracy lub zachorowania na jedną z 54 ciężkich chorób.

Umowy dla Dziecka:

 • do wyboru masz 3 umowy dodatkowe zapewniające ochronę w przypadku pobytu dziecka w szpitalu lub operacji, niezdolności dziecka do samodzielnej egzystencji lub poważnego zachorowania.

​Dokupując jedną z wyżej wymienionych umów, zyskujesz pewność, że w razie gdy poważnie zachorujesz, nie będziesz zdolny do wykonywania pracy lub gdyby Ciebie zabrakło, Prudential będzie regularnie opłacał składki na ubezpieczenie do końca jego trwania.

Jesteś zdecydowany na ubezpieczenie lub masz pytania,
to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem:

+48 605 055 079
konsultant@agencjakawka.pl