• 17 lutego 2018

Pewny kapitał

Ubezpieczenie na życie PEWNY KAPITAŁ

Ubezpieczenie na życie Pewny Kapitał to połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania w jednym, prostym produkcie. Łączysz zabezpieczenie zgromadzonego kapitału z ubezpieczeniem na życie –  w przypadku śmierci Twoi bliscy otrzymają świadczenie ubezpieczeniowe już od pierwszego dnia po zawarciu umowy ubezpieczenia.

Korzyści:         

 • Bezpieczeństwo Twojego kapitału:
  • gwarancja zwrotu wpłaconych składek – jeśli zdecydujesz się przed zawarciem umowy na opcję gwarancji zwrotu wpłaconych składek, będziesz mieć pewność, że na koniec ustalonego w umowie okresu ubezpieczenia otrzymasz kwotę nie niższą niż suma wszystkich składek wpłaconych w okresie ich opłacania,
  • gwarantowana wartość wykupu w razie rezygnacji z umowy – jeżeli sytuacja życiowa zmusi Cię do rezygnacji z ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki zawarłeś z nami umowę, gwarantujemy Ci wypłatę kwoty, która będzie co najmniej taka, jaką podajemy w Twojej polisie,
  • premie roczne – wszystkie przyznane premie roczne będą wypłacone w przypadku dożycia do końca okresu umowy lub śmierci Ubezpieczonego, a jeśli zrezygnujesz z umowy, wypłacimy wskazaną w polisie część  dotychczas przyznanych premii rocznych,
  • rozważna strategia lokowania środków i możliwość otrzymania premii – Prudential stara się powiększyć kwotę, którą otrzymasz na koniec umowy poprzez lokowanie nie mniej niż 70% środków w obligacje Skarbu Państwa Polskiego lub inne obligacje o wysokiej wiarygodności podmiotu, który je wystawił. Pozostałą część ulokujemy w inne instrumenty finansowe.
   W konsekwencji tego masz  możliwość otrzymania premii rocznych oraz premii końcowej, które powiększą kwotę wypłacaną na koniec umowy.
 • Korzyści prawno–podatkowe:
  • pieniądze, które otrzymasz na koniec umowy, nie będą obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych,
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego, świadczenie z tytułu umowy nie będzie podlegało podatkowi od spadków i darowizn,
  • możesz przekazać prawo do swoich pieniędzy wedle uznania, bo nie ogranicza Cię kolejność wskazana w przepisach dotyczących dziedziczenia.

Powyższe korzyści prawno-podatkowe zostały oparte na regulacjach podatkowych aktualnych na dzień 31.12.2017 r.

Cechy ubezpieczenia na życie PEWNY KAPITAŁ
 • Dla kogo przeznaczone ubezpieczenie na życie Pewny Kapitał? 
  dla osób, które w dniu podpisania umowy ukończyły 16. rok życia i nie ukończyły 71. roku życia.
 • Czas trwania umowy:    
  • umowa może być zawarta na okres od 7 do 25 lat, z ochroną ubezpieczeniową maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez Ubezpieczonego 80. roku życia,
  • Ty decydujesz o czasie trwania umowy i liczbie składek w ramach wybranego okresu ubezpieczenia.
 • Wysokość wpłat:
  • płacisz od 2 do 5 składek rocznych w pierwszych latach, w zależności od wybranego okresu ubezpieczenia
  • możesz wpłacić łącznie od 80 tys. do 5 mln zł.
 • Połączenie ochrony ubezpieczeniowej i oszczędzania:
  Przez cały czas umowy gwarantujemy Ci  ochronę ubezpieczeniową, a na koniec
  umowy – gwarantowaną sumę ubezpieczenia, określoną przy zawarciu umowy.
 • Opcja gwarancji zwrotu składek:
  Jeżeli zawarłeś umowę z opcją gwarancji zwrotu wpłaconych składek, wypłacimy
  świadczenie z tytułu dożycia, równe wyższej z kwot:

  • gwarantowaną sumę ubezpieczenia, powiększoną o zadeklarowane w czasie
   trwania umowy premie roczne i końcową albo
  • sumę składek, wpłaconych z tytułu umowy.

Jesteś zdecydowany na ubezpieczenie lub masz pytania,
to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem:

+48 605 055 079
konsultant@agencjakawka.pl