• 18 lutego 2018

Przyszłość dziecka

Ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie:

Ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie to:

 1. Ubezpieczenie na życie dziecka.
 2. Długoterminowy plan oszczędzania na przyszłość dziecka.

Daj dziecku gwarancję. Niezależnie od tego, co przyniesie przyszłość, Twoje dziecko otrzyma wsparcie finansowe. Pieniądze na studia, pierwszy samochód czy wkład na mieszkanie – potrzeb z pewnością nie zabraknie. Z ubezpieczeniem oszczędnościowym Prudential możesz mieć pewność, że Twoje dziecko będzie mogło zrealizować swoje plany w przyszłości.

 • Gwarancja wypłaty – Możesz mieć pewność. Zawierając umowę, umawiasz się z nami na minimalną kwotę, jaką dziecko otrzyma w określonym przez Ciebie, ważnym momencie swojego życia. Dzięki temu wiesz, że bez względu na to, co przyniesie przyszłość, otrzyma ono pieniądze na realizację planów.
 • Premie roczne i premia końcowa –  Masz możliwość uzyskania premii – dodatkowych kwot, które powiększą wartość oszczędności dla Twojego dziecka.
 • Twoje bezpieczeństwo – Twoje życie i zdrowie też może być objęte ubezpieczeniem w ramach umów dodatkowych – w razie poważnej choroby, niezdolności do pracy, poważnego uszczerbku lub gdyby Ciebie zabrakło – Prudential przejmie obowiązek regularnego opłacania składek za ubezpieczenie dziecka aż do końca trwania umowy.
 • Elastyczne rozwiązanie – Sam decydujesz. To, jak długo chcesz oszczędzać, zależy od Ciebie oraz Twoich potrzeb i możliwości finansowych – przy czym minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez ubezpieczone dziecko 25. roku życia.
 • Swobodny wybór – To do Ciebie należy decyzja, kiedy dziecko otrzyma zgromadzone oszczędności (umowa może trwać maksymalnie do ukończenia przez nie 25. roku życia). Wypłata zgromadzonych oszczędności może być jednorazowa lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok. Dzięki temu możesz zaplanować np. finansowanie studiów dziecka.
 • Brak podatku od dochodów kapitałowych –  Pieniądze, które otrzymasz na koniec okresu ubezpieczenia, nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).
Cechy ubezpieczenia oszczędnościowego. Start w Życie
 • Dla kogo przeznaczone jest ubezpieczenie oszczędnościowe Start w Życie?
  dla dziecka, które w dniu podpisania umowy ukończyło 3. miesiąc życia i nie ukończyło 16. roku życia.
  Umowa może być zawarta przez rodzica lub inną osobę pełnoletnią np. ciocię, dziadka przy udziale opiekuna prawnego dziecka – to idealny prezent na urodziny dziecka, chrzciny i inne okazje.
 • Czas trwania umowy: 
  minimalnie 10 lat, maksymalnie do najbliższej rocznicy umowy ubezpieczenia następującej po ukończeniu przez dziecko 25. roku życia.
 • Wysokość wpłat:
  już od 125 zł miesięcznie.
 • Wysokość oszczędności dla dziecka na zakończenie umowy:
  wyższa z dwóch kwot:

  • ​gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu ubezpieczenia oszczędnościowego wraz z możliwymi premiami rocznymi i premią końcową,
  • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).
 • ​Wypłata oszczędności:
  jednorazowa na koniec trwania ubezpieczenia oszczędnościowego lub w 4 równych ratach wypłacanych co rok po zakończeniu ochrony.
 • Ubezpieczenie na życie dziecka w ramach ubezpieczenia oszczędnościowego – zapewnia wypłatę gwarantowanej kwoty określonej w umowie, powiększonej o wartość składek wpłaconych  z tytułu umowy głównej do momentu śmierci ubezpieczonego.
 • Sposób lokowania przez Prudential środków zgromadzonych ze składek:
  Masz do wyboru jeden z dwóch profili oszczędzania:

  • konserwatywny,
  • zrównoważony.
 • ​Możliwości zmian:
  • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – możliwa w dowolnym momencie,
  • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
  • zmiana wysokości składki – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć.

Możesz rozszerzyć zakres ochrony dla dziecka poprzez zawarcie umów dodatkowych. Masz również możliwość zawarcia umów dodatkowych dla siebie.

 • Umowy dodatkowe dla dziecka: 
  dzięki umowom dodatkowym dziecko może mieć zapewnioną ochronę na wypadek:

  • pobytu w szpitalu lub operacji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • ​niezdolności do samodzielnej egzystencji (po ukończeniu 1. roku życia),
  • poważnego zachorowania (od ukończenia 3. miesiąca życia) – zakres ubezpieczenia obejmuje 11 chorób, w tym m.in.: nowotwory, guz mózgu, niewydolność nerek, oparzenia III stopnia, choroby serca.
   Jeżeli zawrzesz umowę dodatkową dla dziecka na wypadek poważnego zachorowania lub umowę dodatkową na wypadek niezdolności do samodzielnej egzystencji po raz pierwszy z ubezpieczeniem oszczędnościowym START W ŻYCIE, Prudential podwyższy sumę ubezpieczenia każdej z tych umów o dodatkowe 12 500 zł.
  • ochronę w ramach umów dodatkowych możesz rozszerzyć w trakcie trwania ubezpieczenia. Dzięki temu zapewnisz jeszcze wyższe wsparcie finansowe na ewentualne leczenie lub rehabilitację dziecka.
 • Umowy dodatkowe dostępne dla Ciebie:
  do wyboru masz 4 umowy dodatkowe przejęcia opłacania składek gwarantujące zgromadzenie kapitału dla dziecka w razie:

  • ​Twojej śmierci,
  • niezdolności do pracy,
  • poważnego uszczerbku,
  • zachorowania na jedną z 41 ciężkich chorób – w zakres wchodzą m.in.: nowotwory złośliwe, zawał, choroby serca czy choroba Alzheimera.
Zawierając umowy dodatkowe dla siebie zyskasz pewność, że w trudnej sytuacji życiowej np. w razie ciężkiej choroby, Prudential będzie regularnie opłacał składki za ubezpieczenie oszczędnościowe dziecka aż do końca jej trwania. Dzięki temu Twoje dziecko otrzyma ustaloną kwotę na start w dorosłość gdyby Ciebie zabrakło lub gdy będziesz wracał do zdrowia.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy prosimy zapoznać się z poniższymi Ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Jesteś zdecydowany na ubezpieczenie lub masz pytania,
to zapraszamy do kontaktu z naszym konsultantem:

+48 605 055 079
konsultant@agencjakawka.pl